نیروهای انسانی در خراسان رضوی

برخی از نیروهای انسانی آماده معرفی

فرم ثبت درخواست نیروی انسانی

  نیروی انسانی در چه سطحی نیاز دارید؟

  سن و سال مدنظر

  حضوری یا دورکاری؟

  مختصری از شرح شغلی فرد مدنظر (اختیاری)

  چرا از طریق رشدانا جذب کنیم؟

  فرایند استخدام سریعتر

  رزومه واقعی و احراز شده

  آموزشهای اولیه سازمانی

  آشنایی با مهارتهای نرم

  آمادگی شروع کار از روز اول

  آموزشهای بعد از استخدام

  کوچینگ شغلی نیروی انسانی

  حقوق توافقی با فرد

  
  ×
  roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin