استخدام برنامه‌نویس

برنامه‌نویسی به یکی از مهارت‌های پردرخواست سازمان ها و شرکت ها تبدیل شده است که با توجه به پیشرفتی که در حوزه فناوری اطلاعات و دیجیتالی شدن مشاغل است هر روز تقاضا برای این مهارت افزایش می یابد.

برنامه نویــس وب، برنامه نویس موبایل، توسعه دهنده بک اند،
توسعه دهنده فرانت اند, توسعه دهنده فول استک در بیشترین حالت تقاضا هستند.


درخواست نیرو مشاوره

چرا استخدام برنامه‌نویس از رشدانا؟

تست محتوا
تست محتوا
تست محتوا
تست محتوا
تست محتوا
تست محتوا

برخی از نیروهای انسانی آماده معرفی

سیبسی بس یبسیب سشی سهعیبا خسهعیبا خشسعهیا عسیا بهشسعیاب خشسهیاب شسعیب سشیبشسیب شسخیعهب شسخعهیب خسعهی سیبسی بس یبسیب سشی سهعیبا خسهعیبا خشسعهیا عسیا بهشسعیاب خشسهیاب شسعیب سشیبشسیب شسخیعهب شسخعهیب خسعهی

فرم ثبت درخواست نیروی انسانی

  نیروی انسانی در چه سطحی نیاز دارید؟

  سن و سال مدنظر

  حضوری یا دورکاری؟

  مختصری از شرح شغلی فرد مدنظر (اختیاری)

  
  ×
  roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin