استخدام طراح گرافیک

جلوه های بصری در جذب مخاطب جایگاه ویژه ای به خود اختصاص داده اند و در نتیجه آن کسب و کارها با آگاهی از این مهم، به دنبال جذب مشتریان خود با استفاده از این ابزار فوق العاده کرده اند.

یک طراح گرافیک با تسلط به ابزارهای مختص این کار از جمله فتوشاپ، ایلاستریتور، فیگما و بسیاری از ابزارهای حرفه ای که جهت راحتی و در عین حال فراهم کردن روش های مختلف برای این قشر از متخصصین هر روز در حال معرفی شدن هستند می تواند ایده های خود را بالفعل کند.


درخواست نیرو مشاوره

چرا استخدام طراح گرافیک از رشدانا؟

تست محتوا
تست محتوا
تست محتوا
تست محتوا
تست محتوا
تست محتوا

برخی از نیروهای انسانی آماده معرفی

سیبسی بس یبسیب سشی سهعیبا خسهعیبا خشسعهیا عسیا بهشسعیاب خشسهیاب شسعیب سشیبشسیب شسخیعهب شسخعهیب خسعهی سیبسی بس یبسیب سشی سهعیبا خسهعیبا خشسعهیا عسیا بهشسعیاب خشسهیاب شسعیب سشیبشسیب شسخیعهب شسخعهیب خسعهی

فرم ثبت درخواست نیروی انسانی

  نیروی انسانی در چه سطحی نیاز دارید؟

  سن و سال مدنظر

  حضوری یا دورکاری؟

  مختصری از شرح شغلی فرد مدنظر (اختیاری)

  
  ×
  roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin