استخدام ادمین اینستاگرام

شبکه های اجتماعی با جایگاهی که در بین مردم به خود اختصاص داده اند بهترین فرصت برای تبلیغات و معرفی خدمات است.
در شرایطی که در دستان هر کسی یک گوشی هوشمند وجود دارد شما توانایی دارید که از این فرصت طلایی استفاده کنید.
ولی تبلیغات در این ابزار قدرتمند به همین سادگی نیست. افراد متخصص با علم و آگاهی از تمامی قابلیت ها و محدودیت های این برنامه های کاربردی می توانند شما را به اهدافتان برسانند.


درخواست نیرو مشاوره

چرا استخدام ادمین اینستاگرام از رشدانا؟

تست محتوا
تست محتوا
تست محتوا
تست محتوا
تست محتوا
تست محتوا

برخی از نیروهای انسانی آماده معرفی

سیبسی بس یبسیب سشی سهعیبا خسهعیبا خشسعهیا عسیا بهشسعیاب خشسهیاب شسعیب سشیبشسیب شسخیعهب شسخعهیب خسعهی سیبسی بس یبسیب سشی سهعیبا خسهعیبا خشسعهیا عسیا بهشسعیاب خشسهیاب شسعیب سشیبشسیب شسخیعهب شسخعهیب خسعهی

فرم ثبت درخواست نیروی انسانی

  نیروی انسانی در چه سطحی نیاز دارید؟

  سن و سال مدنظر

  حضوری یا دورکاری؟

  مختصری از شرح شغلی فرد مدنظر (اختیاری)

  
  ×
  roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin