استخدام دیجیتال مارکتر

دیده شدن توسط مخاطبان یکی از مهم ترین عوامل در پیشرفت مشاغل و سازمان هاست. شرکت ها برای رسیدن به بالاترین مرتبه فروش خود در حال تکاپو و تلاش هستند.

یک دیجیتال مارکتر حرفه ای با در نظر گرفتن شرایط سازمان و نیاز بازار و شناخت مخاطب شروع ریختن بهترین استراتژی ها با بیشترین بازدهی می کند.

به مهارت های مورد نیاز یک دیجیتال مارکتر می توان به آشنایی با مفاهیم سئو، شبکه های اجتماعی، انواع بازاریابی ها، آنالیز و تحلیل داده ها و چگونگی محتوانویسی اشاره کرد.


درخواست نیرو مشاوره

چرا استخدام دیجیتال مارکتر از رشدانا؟

تست محتوا
تست محتوا
تست محتوا
تست محتوا
تست محتوا
تست محتوا

برخی از نیروهای انسانی آماده معرفی

سیبسی بس یبسیب سشی سهعیبا خسهعیبا خشسعهیا عسیا بهشسعیاب خشسهیاب شسعیب سشیبشسیب شسخیعهب شسخعهیب خسعهی سیبسی بس یبسیب سشی سهعیبا خسهعیبا خشسعهیا عسیا بهشسعیاب خشسهیاب شسعیب سشیبشسیب شسخیعهب شسخعهیب خسعهی

فرم ثبت درخواست نیروی انسانی

  نیروی انسانی در چه سطحی نیاز دارید؟

  سن و سال مدنظر

  حضوری یا دورکاری؟

  مختصری از شرح شغلی فرد مدنظر (اختیاری)

  
  ×
  roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin