سازمان خوب، شایسته بهترین‌هاست

اعتماد کنید و فرایند اشتغال را چابک‌تر از همیشه ببینید

رشدانا در مسیر توانمندسازی و اشتغال نیروی انسانی
+13000

درخواست

+1500

رشدیافته

+750

استخدام شده

+250

کسب و کارهای مرتبط

آخرین رزومه های آماده اشتغال

احراز مهارتی/فردی شده

سفارش نیروی انسانی
شرکای کلیدی رشدانا

لوگوی دانشکده علوم ریاضی فردوسی


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin